inFAIR

 

ANALIZA I OCENA JAKOŚCI POWIETRZA

AIR QUALITY ASSESSMENT


SYSTEMY IT W OCHRONIE ŚRODOWISKA

IT SYSTEMS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION


IMPLEMENTOWANIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

IMPLEMENTING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

KONSULTING I WSPARCIE PROJEKTÓW

CONSULTING AND PROJECT SUPPORT


AKTUALNOŚCI

NEWS

PROJEKTY

PROJECTS

DZIAŁALNOŚĆ

ACTIVITY

DOŚWIADCZENIE

EXPERIENCE

PUBLIKACJE

PUBLICATIONS

KONTAKT

CONTACT
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY FIRMY TECHNOLOGICZNE
I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE

WE INVITE TECHNOLOGICAL COMPANIES AND SCIENCE AND RESEARCH UNITS TO COOPERATE

KONTAKT / CONTACT

inFAIR DOMINIK KOBUS
office@infair.eu
tel: +48 600 384 428
WARSAW / POLAND

©2019 inFAIR   All Rights Reserved  
Designed by inFAIR